Terug

HuisregelsHet Stadstrand staat voor een prettige sfeer. We verwachten dat iedere bezoeker hieraan bijdraagt en menen dat de volgende regels daarbij helpen. 

TOEGANG

 • Legitimatie is verplicht wanneer dit door het personeel gevraagd wordt. Nu moet je die wettelijk toch al bij je hebben, dus dat moet geen probleem zijn, toch?
 • Ben je zichtbaar onder invloed van drank of drugs, dan mag de organisatie je de (verdere) toegang weigeren.
 • Je kan gevisiteerd of gecontroleerd worden bij de ingang of op het terrein. Je bent verplicht hieraan mee te werken. Zo niet, dan ontzeggen we je de (verdere) toegang tot het Stadsstrand.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het Stadsstrand, vanzelfsprekend met uitzondering van vergunde hulphonden en kameleons.
 • Over de hekken klimmen rondom het terrein, of een andere toegangsweg te gebruiken dan de hoofdingang is niet toegestaan.
 
WAT NIET MAG

 • Alcohol verstrekken aan personen onder de 18. Niet door het personeel, en ook niet door bezoekers.
 • Gebruik van en handel in hard- en softdrugs.
 • Alles wat als wapen gezien kan worden: messen, wapens en andere voorwerpen zoals bijvoorbeeld glas of porselein.
 • Goederen verhandelen zonder toestemming van de organisatie.
 • Open vuur. Daaronder verstaan we ook het gebruiken van een barbecue of vuurkorf of – schaal zonder toestemming van het personeel.
 • Je peuken dumpen in het zand. Gebruik een asbak en houd het strand schoon.

#DOESLIEF

 • We tolereren geen racistische, discriminerende, seksistische, fascistische of beledigende opmerkingen, ongewenst of grensoverschrijdend seksueel gedrag of hinderlijke en agressieve gedragingen. Kortom: houd het leuk en fatsoenlijk en toon respect voor mens en materiaal.

VEILIGHEID

 • Op en rond het terrein hangen beveiligingscamera’s welke opnames maken. Bij het betreden van het Stadsstrand ga je automatisch akkoord met het maken van opnames. Onze opnames worden maximaal drie maanden bewaard.
 • Volg instructies op van het personeel. We treden niet in discussie.
 • Bij ongewenste samenscholing ontzeggen we de verdere toegang aan de personen in kwestie.
 
AANSPRAKELIJKHEID

 • Een bezoek aan het Stadsstrand geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Lieve ouders, houd dus een oogje op je kind(eren). De organisatie van het Stadsstrand kan dit niet voor je doen.
 • We accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde eigendommen, met uitzondering van schade of verlies veroorzaakt door aantoonbare grove nalatigheid of opzet van het personeel. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is te allen tijde uitgesloten. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot 250 euro per geval.
 • Gebruik van onze parkeerplaats en fietsenstalling is altijd op eigen risico.
 • Het gebruik van diverse faciliteiten, zoals barbecue, vuurkorf, meubilair, toiletten of sportvoorzieningen, geschiedt op eigen risico.

EN VERDER..

 • Bij overtreding van de wet schakelen wij altijd de politie in.
 • Entreegeld betaald en toch niet aan de regels gehouden? Helaas, we geven geen entreegelden terug.
 • Denk aan onze buren! Gedraag je fatsoenlijk bij aankomst of vertrek. Dat omvat ook het parkeren van je fiets of auto.
 • Heb je een klacht? Meld dit binnen twee dagen na je bezoek aan de bedrijfsleiding. Dat kan mondeling op het terrein of per e-mail. Ben je later dan nemen we je klacht niet meer in behandeling.
 • Overtreding van de huisregels kan leiden tot ontzegging van de (verdere) toegang, ook voor langere tijd.

Contact

E-mail: 

info@hetstadsstrand.nl

Mobiel:
06 48 46 63 07